16 czerwca 2023
Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy 2030+

Drodzy Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do udziału w tworzeniu dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy.

Badanie ankietowe rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i śledzenia informacji o postępach prac. Wasz głos jest dla nas ważny. Wszystkie informacje dostępne będą na stronie www.mosina.pl w zakładce Dla mieszkańca-> strategia rozwoju. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny.

Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Mosina!

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.

LINK DO ANKIETY -> https://mosina.konsultacjejst.pl/konsultacje/01884c84-8f8a-4559-9ab5-1007a381d98c

Wśród osób, które wypełnią ankietę do 23 czerwca br. rozlosujemy nagrody - rower, tablet oraz akcesoria komputerowe od firmy Impakt.

 

Z pozdrowieniami,

Dominik Michalak

Burmistrz Gminy Mosina