1.09.2022 r.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

14.12.2022 r.

wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

19.12.2023

wystawienie ocen proponowanych

23.12.2022-1.01.2023 r.

zimowa przerwa świąteczna

20.01.2023

koniec pierwszego semestru

30.01 – 12.02.2023 r.

ferie zimowe

13.01.2023 r.

termin wystawienia ocen śródrocznych

17.01.2023 r.

klasyfikacja śródroczna

20.01.2023 r.

zakończenie I semestru

6-11.04.2023 r.

wiosenna przerwa świąteczna

23-25.05.2023 r.

egzamin ósmoklasisty

17.05.2023 r.

wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń oceną niedostateczną

16.06.2023 r.

termin wystawienia ocen rocznych

20.06.2023r.

klasyfikacja roczna i bal ósmoklasisty

22.06.2023 r.

zakończenie roku klas ósmych

23.06.2023 r.

zakończenie roku szkolnego klas 0-7

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

8.09.2022 r.

zebranie wszystkich rodziców

27.10.2022 r.

zebranie wszystkich rodziców

15.12.2022 r.

konsultacje dla rodziców, informacja o zagrożeniach

26.01.2023 r.

zebranie, wyniki klasyfikacji śródrocznej

30.03.2023 r.

zebranie z rodzicami,

obowiązkowe dla rodziców uczniów klas 8 - procedury egzaminu

18.05.2023 r.

zebranie, informacja o zagrożeniach

 

 

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

13.09.2022 r.

sprawy organizacyjne

4.10.2022 r.

rada szkoleniowa – Myślenie Krytyczne

22.11.2022 r.

rada szkoleniowa

17.01.2023 r.

klasyfikacja śródroczna

24.01.2023 r.

rada analityczna

14.03.2023 r.

rada szkoleniowa

18 lub 25.04.2023 r.

opiniowanie arkusza + procedury egzaminacyjne

30.05.2023 r.

sprawy organizacyjne

20.06.2023 r.

klasyfikacja roczna

26.06.2023 r.

rada analityczna

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022 / 2023

06 czerwca 2023
W  maju zakończył się międzyszkolny konkurs plastyczny „Fotograficzna interpretacja dzieła malarskiego” zorganizowany przez Zespół
05 czerwca 2023
W naszej szkole po raz kolejny odbył się Wieczór Młodych Talentów, który nie jest