Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024

4.09.2023 r.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13.12.2023 r.

wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń oceną niedostateczną

23.12.2023 r.–1.01.2024 r.

zimowa przerwa świąteczna

19.01.2024 r.

koniec pierwszego semestru

12.01.2024 r.

termin wystawienia ocen śródrocznych

16.01.2024 r.

klasyfikacja śródroczna

19.01.2024 r.

zakończenie I semestru

12-25.02.2024 r.

ferie zimowe

28.03 – 2.04.2024 r.

wiosenna przerwa świąteczna

13.05.2024 r.

wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń oceną niedostateczną

14-16.05. 2024 r.

egzamin ósmoklasisty

14.06.2024  r.

termin wystawienia ocen rocznych

18.06.2024 r.

klasyfikacja roczna i bal ósmoklasisty

20.06.2024 r.

zakończenie roku klas ósmych

21.06. 2024 r.

zakończenie roku szkolnego klas 0-7

 

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

7.09.2023 r.

zebranie wszystkich rodziców

26.10.2023 r.

zebranie wszystkich rodziców

14.12.2023 r.

informacja o zagrożeniach

18.01.2024 r.

zebranie, wyniki klasyfikacji śródrocznej

21.03.2024 r.

zebranie z rodzicami, obowiązkowe dla rodziców uczniów klas 8 - procedury egzaminu

16.05.2023 r.

zebranie, informacja o zagrożeniach

 

 

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

12.09.2022 r.

sprawy organizacyjne

24.10.2023 r.

rada szkoleniowa

21.11.2022 r.

rada szkoleniowa

16.01.2024 r.

klasyfikacja śródroczna

30.01.2024 r.

rada analityczna

12.03.2023 r.   

rada szkoleniowa

23.04.2024 r.

opiniowanie arkusza + procedury egzaminacyjne

28.05.2024 r.

sprawy organizacyjne

18.06.2024 r.

klasyfikacja roczna

24.06.2024 r.

rada analityczna

 

 

 

DNI WOLNE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim przewiduje następujące dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 

2.05.2024 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do odrobienia Festynem Rodzinnym

14.05.2024 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15.05.2024 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

egzamin ósmoklasisty z matematyki

16.05.2024 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

31.05.2024. r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych