EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

TECHNIKA

MUZYKA

RELIGIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

PLASTYKA

INFORMATYKA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

HISTORIA

JĘZYKI OBCE

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

rok szkolny 2021/2022

30 marca 2023
W czwartek 30 marca zapraszamy na przedostatnie w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami.
23 marca 2023
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w akcję Kartki Świąteczne dla Podopiecznych