EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

TECHNIKA

MUZYKA

RELIGIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

PLASTYKA

INFORMATYKA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

HISTORIA

JĘZYKI OBCE

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

rok szkolny 2023 / 2024