Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

29 września 2022
Tradycyjnie i w tym roku nasza szkoła włączyła się w ogólnoświatową akcję świętowania dziecięcej
21 września 2022
W tym roku szkolnym warsztaty mobilne odbyły się pod hasłem „Elektryka - czyli wszystko

WYCHOWAWCY

 

klasa 0a - p. Katarzyna Frygier, sala nr 1

klasa 0b - p.  Ewa Walczak, sala nr 4

klasa 0c - p. Milena Wieruszewska, sala nr 2

 

klasa 1a - p. Iwona Depczyńska, sala nr 105

klasa 1b - p. Alicja Plenzler, sala nr 109

klasa 1c - p. Sylwia Hojka, sala nr 106

 

klasa 2a - p. Hanna Jankowska, sala nr 3

klasa 2b - p. Małgorzata Czarnecka-Dudek, sala nr 102

klasa 2c - p. Iwona Żak, sala nr 3

 

klasa 3a - p. Dominika Demuth, sala nr 108

klasa 3b - p. Dominika Siąkowska-Goździk, sala nr 101

klasa 3c - p. Agata Andrzejewska, sala nr 101

 

 

 

 

 

29 września 2022
Tradycyjnie i w tym roku nasza szkoła włączyła się w ogólnoświatową akcję świętowania dziecięcej kreatywności i dodawania im wiary we
21 września 2022
W tym roku szkolnym warsztaty mobilne odbyły się pod hasłem „Elektryka - czyli wszystko o elektrostatyce”. Podczas zajęć było bardzo
21 września 2022
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Edukacja globalna dostarcza wiedzy o cechach

Klasy 0-3

DRODZY RODZICE!

 

Przedstawiamy Wam swoistego rodzaju drabinkę osiągnięć dla uczniów z klas 0 - 3. Jest to optymalny zestaw umiejętności, które powinny zdobyć Wasze pociechy kończąc poszczególne klasy, dlatego ta lista jest dość obszerna. Pamiętajcie jednak, że różne tempo i poziom rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych u dzieci w tym samym wieku jest zjawiskiem typowym i powszechnym. Wynika ono z indywidualnego tempa dojrzewania mózgu dziecka oraz ze specyfiki doświadczeń́ społeczno-kulturowych. Dlatego warto obserwować swoje dziecko i wspierać je w zdobywaniu kolejnych sprawności, dając jednocześnie czas na pokonywanie ewentualnych trudności.

 

Na podstawie: Brzezińska, Matejczuk i Nowotnik, 2012, s. 7–8.

UMIEJĘTNOŚCI W KLASACH 0-3

ZACHOWANIE

Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje.

Potrafię rzetelnie wykonywać swoje szkolne obowiązki.

Potrafię współpracować w grupie.

Potrafię właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.

Przestrzegam zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.

Pomagam słabszym i potrzebującym mojej pomocy.

Przestrzegam zasad obowiązujących w klasie.

Cieszę się z sukcesów i wygranych innych osób.

Jestem miły/a, grzeczny/a, kulturalny/a, tolerancyjny/a.

Szanuję kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

  Tańczę, śpiewam, gram na instrumentach.

Współpracuję w grupie.

Rysuję, maluję, wycinam, lepię.

Piszę, liczę, czytam łatwe teksty.

Poznaję otaczające mnie środowisko.

Rozwiązuję łamigłówki i rebusy.

Piszę zgodnie ze wzorem.

Rysuję szlaczki zgodnie ze wzorem.

Litery i szlaczki piszę ołówkiem.

Rysuję i koloruję kredkami.

Wycinam dokładnie po linii.

Dokładnie naklejam naklejki.

Pracuje czysto i starannie.

Obserwuję i słucham uważnie.

Doprowadzam rozpoczętą pracę do końca.

Wypowiadam się pełnymi zdaniami.

 

GŁOŚNE CZYTANIE

Klasa 1

 • Czytam prosty tekst wyrazami lub zdaniami, powoli i wyraźnie.
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Dłuższe wyrazy mogę dzielić na sylaby lub literować.
 • Staram się zwracać uwagę na kropkę, znak zapytania, wykrzyknik.

Klasa 2

 • Czytam prosty tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
 • Wyrazy czytam całościowo (trudniejsze i dłuższe mogę dzielić na sylaby).
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).

Klasa 3

 • Czytam tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
 • Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
 • Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).
 • Czytam z odpowiednią intonacją i ekspresją.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Klasa 1

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Rozumiem znaczenie przeczytanych wyrazów i zdań, dobieram podpisy do   ilustracji.
 • Odpowiadam na pytania związane z tekstem.
 • Układam wyrazy z liter, sylab.
 • Układam zdania z wyrazów, sylab.

 

Klasa 2

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Dobieram podpisy do ilustracji.
 • Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty: wyciągam z nich wnioski, poprawnie odpowiadam na pytania, poprawnie układam pytania na podstawie treści, wyszukuję w tekście potrzebne informacje, wskazuję głównych bohaterów, rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem.
 • Ze zrozumieniem czytam lektury.
 • Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
 • Układam krótkie teksty ze zdań.

 

Klasa 3

 • Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
 • Dobieram podpisy do ilustracji.
 • Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty: wyciągam z nich wnioski, poprawnie odpowiadam na pytania, poprawnie układam pytania na podstawie treści, wyszukuję w tekście potrzebne informacje, zaznaczam wybrane fragmenty, określam czas i miejsce akcji, wskazuję głównych bohaterów,  rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem.
 • Ze zrozumieniem czytam lektury.
 • Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
 • Układam krótkie teksty ze zdań.

WYPOWIEDZI USTNE

Klasa 1

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam głównych bohaterów.
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.

Klasa 2

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam wszystkich bohaterów;
 • Staram się, żeby opowiadanie miało wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy;

Klasa 3

 • Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
 • Uwzględniam wszystkich bohaterów.
 • Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.

PISANIE

Klasa 1

 • Piszę w liniaturze.
 • Łączę litery w wyrazach.
 • Litery mają kształt, wielkość i proporcje zbliżone do wzornika.
 •  

Klasa 2-3

 • Piszę w liniaturze.
 • Łączę litery w wyrazy ciągłym i płynnym ruchem.
 • Litery mają poprawny kształt, wielkość, proporcje .
 • Potrafię starannie przepisać drukowany i pisany tekst.

ORTOGRAFIA

Pisanie z pamięci

Klasa 1

 • Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę kropką.
 • Dbam o poprawność ortograficzną tekstu.

Klasa 2-3

 • Czytam zdanie (zdania, wyrazy) zapamiętując pisownię wyrazów.
 • Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
 • Dbam o poprawność tekstu.
 • Czytelnie i estetycznie zapiszę tekst.
 •  

Pisanie ze słuchu

Klasa 2-3

 • Piszę zdanie (zdania) dyktowane przez nauczyciela.
 • Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
 • Dbam o poprawność tekstu.

GRAMATYKA

Klasa 1

 • Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.

 • Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.

 • Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.

 • Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.

Klasa 2-3

 • Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.

 • Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.

 • Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.

 • Umiem policzyć wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

 • Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.

 • Umiem rozpoznać w tekście zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające.

 • Potrafię ułożyć zdanie: oznajmujące, rozkazujące i pytające.

 • Znam alfabet.

 • Umiem uporządkować wyrazy alfabetycznie.

 • Umiem utworzyć rodzinę wyrazów.

 • Rozpoznaję nazwy rzeczy, osób, roślin, zwierząt.

 • Umiem utworzyć wyrazy w liczbie mnogiej i pojedynczej.

 • Wskazuję wyrazy oznaczające wykonywaną czynność.

 • Umiem odmienić wyrazy oznaczające czynności przez osoby i liczby.

 • Umiem rozpoznać wyrazy oznaczające cechy.

 • Potrafię rozwijać zdanie pojedyncze.

MATEMATYKA

Klasa 1

 • Piszę cyfry o kształcie zgodnym ze wzorem.

 • Umieszczam cyferki we właściwych kratkach i pozostawiam między nimi równe odstępy.

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Określam położenie przedmiotów w przestrzeni i względem danego obiektu.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu.

 • Rozpoznaję i nazywam liczby od 0 do 20.

 • Znam znaki: +. -, =, <, >

Klasa 2

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.

 • Znam znaki: +. -, =, <, >, :,

 • Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XII

Klasa 3

 • Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.

 • Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 • Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.

 • Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.

 • Wyróżniam cyfry dziesiątek i cyfry jedności;

 • Znam znaki: +. -, =, <, >, :.

 • Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XII

 • Rozumiem pojęcia: suma, różnica, odjemna, odjemnik, czynnik, iloczyn, iloraz, dzielnik, dzielna.

GEOMETRIA

Klasa 1

 • Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

 

Klasa 2-3

 • Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

 • Rysuję odcinki o podanej długości.

 • Obliczam obwody trójkątów i prostokątów.

 • Znam pojęcie linii prostej, łamanej, krzywej.

 • Mierzę długości odcinków i łamanych.

LICZENIE

Klasa 1

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 20.

 • Porównuję liczby w zakresie 20 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 

Klasa 2

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 100.

 • Porównuję liczby w zakresie 100 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 • Mnożę i dzielę w zakresie 30.

 • Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka.

 

Klasa 3

 • Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 1000.

 • Porównuję liczby w zakresie 1000 z zastosowaniem znaków: < , > , =.

 • Mnożę i dzielę w zakresie 100.

 • Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka.

 • Rozwiązuję proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Klasa 1

 • Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.

 • Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 20.

 • Porównuję przedmioty cięższe i lżejsze.

 • Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.

 • Odczytuję pełne godziny na zegarze w systemie 12- godzinnym.

 • Posługuję się określeniem: godzina.

 • Wykonuję proste obliczenia zegarowe (godzinowe).

 

Klasa 2-3

 • Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.

 • Posługuję się jednostkami: złoty, groszy.

 • Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 1000.

 • Mierzę i zapisuję wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości.

 • Posługuję się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr.

 • Ważę przedmioty, różnicuję przedmioty cięższe i lżejsze.

 • Używam określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram.

 • Odmierzam płyny różnymi miarkami.

 • Posługuję się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.

 • Odczytuję temperaturę.

 • Zapisuję daty.

 • Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • Stosuję obliczenia kalendarzowe.

 • Odczytuję godziny na zegarze w systemie 12-, 24- godzinnym.

 • Posługuję się określeniem: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda, doba.

 • Wykonuję proste obliczenia zegarowe.

ZADANIA TEKSTOWE

Klasa 1

 • Rozumiem treść zadania tekstowego.
 • Wskazuję dane i szukane.
 • Zapisuję poprawne rozwiązanie.
 • Podaję właściwą odpowiedź.

 

Klasa 2-3

 • Uzupełniam treść zadania.
 • Układam treść zadania do:

- formuły matematycznej;

- pytania;

- odpowiedzi.

 • Zapisuję poprawne rozwiązanie.
 • Podaję właściwą odpowiedź.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Klasa 1.

 • Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, na łące, na polu.

 • Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin.

 • Wiem, jaki pożytek przynoszą zwierzęta hodowlane  środowisku i podaję proste przykłady.

 • Wiem, jakie produkty otrzymujemy z roślin uprawnych.

 • Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku;

 • Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 • Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

 • Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuję się do zaleceń

 • lekarza.

 

Klasa 2-3.

 • Obserwuję i prowadzę proste doświadczenia przyrodnicze, analizuję je i wiążę przyczynę ze skutkiem.

 • Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;

 • Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.

 • Wiem, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i podaję proste przykłady.

 • Nazywam charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

 • Rozpoznaję i nazywam niektóre zwierzęta egzotyczne.

 • Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku.

 • Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 • Potrafię segregować śmieci.

 • Wiem, jak oszczędzać wodę.

 • Wiem, jak chronić przyrodę.

 • Znam wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

 • Nazywam podstawowe części ciała i organy wewnętrzne ludzi.

 • Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

 • Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza.

 • Orientuję się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wiem, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Klasa 1

 • Znam prawa i obowiązki ucznia.

 • Wiem, w jakim regionie mieszkam.

 • Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.

 • Wiem, że Polska leży w Europie.

 • Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.

 • Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 • Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.

 

Klasa 2-3

 • Znam prawa i obowiązki ucznia.

 • Wiem, w jakim regionie mieszkam.

 • Znam najważniejsze obiekty i tradycje mojej okolicy.

 • Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.

 • Znam najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Wiem, że Polska leży w Europie.

 • Nazywam sąsiadów mojego kraju.

 • Rozpoznaję flagę i hymn Unii Europejskiej.

 • Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.

 • Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 • Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.

EDUKACJA MUZYCZNA

Klasa 1

 • Śpiewam proste piosenki dla dzieci.

 • Odtwarzam proste rytmy.

 • Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.

 

Klasa 2-3

 • Śpiewam proste piosenki dla dzieci.

 • Śpiewam hymn narodowy.

 • Odtwarzam proste rytmy i wzory rytmiczne.

 • Rozróżniam podstawowe elementy muzyki (rytm, melodia, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika).

 • Określam nastrój i charakter słuchanego utworów muzycznych

 • Rozróżniam dźwięki wysokie, średnie i niskie;

 • Rozpoznaję barwę głosu: bas i sopran oraz instrumentów: fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja.

 • Rozpoznaję utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę.

 • Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Klasa 1

 • Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.

 • Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.

 • Doprowadzam pracę do końca.

 • Pracuję samodzielnie.

 

Klasa 2-3

 • Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.

 • Zagospodarowuję całą przestrzeń na kartce.

 • Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.

 • Doprowadzam pracę do końca.

 • Pracuję samodzielnie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa 1-3

 • Mam odpowiedni strój sportowy (obuwie i ubranie).

 • Sprawnie przebieram się przed zajęciami.

 • Chętnie wykonuję ćwiczenia zaproponowane mi przez nauczyciela.

 • Chętnie biorę udział w zabawach zespołowych.

 • Dbam o sprzęt sportowy, pomoce, z których korzystam.

 • Zachowuję zasady bezpieczeństwa.

 • Zachowuję się uczciwie w grach i zawodach.

 • Wykazuję zrozumienie dla trudności albo niepowodzeń rówieśników.