PLIKI DO POBRANIA

schemat raportu z egzaminu / diagnozy

ocena efektywności pracy zespołu nauczycieli

uczących dany oddział klasowy

ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

sprawozdanie z realizacji projektu / programu / innowacji

sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego

sprawozdanie wychowawcy - klasy IV-VIII

sprawozdanie wychowawcy - klasy 0-III

sprawozdanie z działalności kółka / zajęć dodatkowych

Dokumenty na radę klasyfikacyjną / analityczną

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PODRĘCZNIKA

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA

PROCEDURA ZGŁASZANIA INNOWACJI W SP1 MOSINA

SCENARIUSZ HOSPITOWANEJ LEKCJI

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA

STYPENDIA SAMORZĄDU GMINY MOSINA

WNIOSEK  O ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI

NIEKTÓRYCH TREŚCI NAUCZANIA

WZÓR SPRAWOZDANIA Z IMPREZY / KONKURSU

03 czerwca 2023
Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców i pracowników
30 maja 2023
Rok 2023 upływa pod patronatem wielkich Polaków - poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej, wielkiego