Językowy zawrót głowy, czyli dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej w Mosińskiej Jedynce 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie to nowoczesna placówka, która od lat stawia na wysoką jakość edukacji. Mamy doświadczenie w organizowaniu gimnazjalnych klas językowych, nauczamy z wykorzystaniem elementów neurodydaktyki i oceniania kształtującego, a dodatkowo regularnie współpracujemy z zagranicznymi partnerami w ramach projektów Erasmus+ (jeden z nich zyskał uznanie Komisji Europejskiej, a także zdobył nagrodę za najlepszy projekt w kategorii Edukacja Szkolna w latach 2014-2021).

 

Wszystko to kilka lat temu wpłynęło na decyzję o utworzeniu klas dwujęzycznych. Ich specyfika opiera się na tym, że uczniowie mają 5 godzin języka angielskiego (zamiast standardowych trzech), co na przestrzeni dwóch lat nauki przekłada się na 120 lekcji więcej niż w zwykłych oddziałach. Dodatkowo dwie godziny historii oraz dwie godziny geografii także są nauczane z wykorzystaniem elementów anglojęzycznych. W sumie daje to kolejne 200 lekcji, na których uczniowie rozwijają swoją znajomość języka. Pracujemy w oparciu o autorskie programy nauczania, bazujące na nowatorskich metodach i formach pracy. Szkoła dysponuje technologią 3D (drukarka i długopisy), realizuje zajęcia z programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, oferuje również wyjazdy zagraniczne i nietuzinkowe zajęcia dodatkowe.

 

W oddziałach dwujęzycznych języka angielskiego uczą dwie nauczycielki w oparciu o autorski program nauczania. Jego główne założenie opiera się na równorzędnym traktowaniu wszystkich sprawności językowych, dlatego w każdym tygodniu odbywa się po jednej lekcji gramatyki, słownictwa, mówienia i słuchania oraz czytania i pisania. Piąta godzina to tzw. lekcje CLIL (Content & Language Integrated Learning), które łączą edukację językową z innymi przedmiotami (np. chemią, biologią, geografią czy matematyką). Dodatkowo uczniowie biorą udział m.in. w warsztatach kreatywności, graficznego notowania (sketchnoting) i poznają metody szybkiego i skutecznego zapamiętywania.

 

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej ma charakter otwarty, co oznacza, iż nie obowiązuje tu rejonizacja i każdy uczeń może się do niej zgłosić. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji językowych, opierający się na zadaniach sprawdzających umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia zasad gramatycznych czy dopasowywania słów do definicji. Dodatkowo pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki widniejące na świadectwie ukończenia klasy szóstej. W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzyć kolejny taki oddział i już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych szóstoklasistów.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne i pokazową lekcję historii z elementami anglojęzycznymi, które zazwyczaj odbywają się w kwietniu przed rozpoczęciem rekrutacji na następny rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja dwujęzyczna w Mosińskiej Jedynce