UCHWAŁA Nr 76/2020/21

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mosinie

z dnia 27 października 2020 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

UCHWAŁA Nr 55/2019/20

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mosinie

z dnia 07 października 2019 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W MOSINIE

03 czerwca 2023
Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców i pracowników
19 maja 2023
16 maja 2023 r. w Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach odbył się XIV