W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi

70 złotych

 

Można ją opłacać podczas zebrań klasowych lub bezpośrednio przelewając pieniądze na konto:

 

GBS Mosina 16 9048 0007 0000 0622 2000 0001

 

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/24

SKŁAD

 

Przewodnicząca:

Weronika Roszyk

 

Z-ca przewodniczącej:

Joanna Król-Costa

 

Skarbnik:

Katarzyna Szydłowska

 

Sekretarz:

Monika Łyp-Zaleska

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 

Aneta Zielaskowska

Monika Wiśniewska

Jan Blumczyński