W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi 50 złotych.

Można ją opłacać podczas zebrań klasowych lub bezpośrednio przelewając pieniądze na konto:

 

GBS Mosina 16 9048 0007 0000 0622 2000 0001

 

(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa)

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/22

SKŁAD

 

Przewodnicząca:

Weronika Roszyk

 

Z-ca przewodniczącej:

Katarzyna Szydłowska

 

Skarbnik:

Joanna Król-Costa

 

Sekretarz:

Monika Łyp-Zaleska

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

 

Marta Kwiatkowska, Paulina Błoszyk,

Magda Śliwińska, Sylwia Dengusiak

 

 

 

 

 

 

 

03 czerwca 2023
Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców i pracowników
19 maja 2023
16 maja 2023 r. w Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach odbył się XIV