Wypowiedzi nauczycieli z Grupy Pomocnych Przyjaciół

Od września 2018 roku bierzemy udział w programie CRS 1 i CRS2 (Całościowy Rozwój Szkoły). Jest to główna część programu „Szkoła ucząca się”. Należą do niego szkoły, które pragną doskonalić warsztat pracy nauczycieli i dyrektorów oraz zmieniać stopniowo relacje między nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Ma to pozytywny wpływ na kulturę nauczania i uczenia się, zwiększa zaangażowanie uczniów i uczennic oraz pozwala im coraz pełniej wykorzystać swój potencjał.

 

Na każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w jaki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. W pierwszym etapie towarzyszyła nam pani Joanna Kostrzewa, teraz korzystamy z pomocy pani Ingi Opas.

 

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Zbliżamy się do końca? Nie, podsumowujemy pewien etap, a praca z elementami Oceniania Kształtującego będzie trwała dalej.