21 października 2019

W dniu 16 października 2019 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Pracy Serca. Akcja jest cyklicznie organizowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować uczniowie naszej szkoły zostali dokładnie przeszkoleni i potrafią udzielić pierwszej pomocy. Jesteśmy z nich bardzo dumni!

 

W akcji udział wzięły wszystkie klasy obecne tego dnia w szkole. Na każdym  z pięter oraz przy gabinecie pani wicedyrektor ustawione były stoiska z fantomami, nad którymi czuwali nasi wolontariusze z klasy 7c. Każdy uczeń kilkakrotnie mógł przeprowadzić resuscytację, która poprzedzona została krótkim przypomnieniem. Dodatkowo uczniowie w salach oglądali filmy i wykonywali gry interaktywne związane z ratownictwem.

 

Pomagajmy - to dziecinnie proste!

Bicie rekordu  w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Pracy Serca