05 października 2020

W czerwcu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie wzięli udział w konkursie „Cztery pory roku z OZE”. Został on przeprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020. Celem konkursu było propagowanie zachowań proekologicznych i promowanie odnawialnych źródeł  energii już wśród najmłodszych dzieci. Jest to niezmiernie ważne w kontekście ochrony wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy na temat odnawialnych źródeł energii. Grupa starszych uczniów miała wykonać  kalendarz, grupa młodszych dzieci - plakat. Obie prace miały wskazywać  na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako jedne z ważniejszych działań  w celu ratowania naszej planety.

 

 

Z naszej szkoły zostały wysłane 3 prace, które tak  zachwyciły jury, że wszystkie zostały nagrodzone! Miło nam przedstawić  laureatki tego konkursu. Są to: Maja Rożek z klasy 6a, Jagna Kałuzińska  z byłej 8a oraz Iga Katulska z byłej 8c. Ich sukces cieszy nas tym bardziej, że cała rywalizacja miała wymiar wojewódzki. Oprócz bardzo bogatych nagród dla uczestników, jako szkoła  otrzymaliśmy 1500 złotych na pomoce naukowe.

CZTERY PORY ROKU Z OZE