27 sierpnia 2021
Diagnoza językowa klas 7abc

Ze względów organizacyjnych uczniowie klas siódmych z oddziałów 7a, 7b i 7c będą pisali diagnozę z języka angielskiego po rozpoczęciu roku szkolnego
(1 września ok. godz. 11:45). Jej celem jest przypisanie do właściwych grup międzyoddziałowych tworzonych w oparciu o aktualne umiejętności naszych uczniów. Diagnoza oczywiście nie podlega ocenie.