22 czerwca 2022

We wtorek 21 czerwca 2022r. odbył się po raz kolejny w naszej szkole Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Uczniowie klas IV-VIII zostali podzieleni na dwie grupy, aby wykonywać przydzielone zadania. W pierwszej części podjęli się rywalizacji podczas klasowego turnieju gier planszowych, karcianych, logicznych i matematycznych. Bawili się przy tym świetnie. Następnie podczas drugiej części wykonywali zadania zgodnie z harmonogramem na przygotowanych stanowiskach na boisku szkolnym. Wśród zadań było:

  1. Biologia (przyroda) – znalezienie konkretnego gatunku drzewa na boisku szkolnym oraz obserwacja np. owada pod lupą powiększającą

  2. Geografia – rozwiązanie krzyżówki na temat układu słonecznego(6-8) oraz zadania związane z mapą (4-5)

  3. Chemia - na stanowisku chemicznym uczniowie mogli bawić się z cieczą newtonowską oraz tworzyć wyrazy korzystając z symboli pierwiastków chemicznych.

  4. Fizyka – uczniowie rozwiązywali zagadki fizyczne

  5. Matematyka – uczniowie wyszukiwali w tekście liczby od jeden do dziesięć.

  6. Sudoku – uczniowie rozwiązywali przygotowane sudoku, którego stopień trudności został dostosowany do poziomu klasy.

  7. Gry logiczne – czyli między innymi przestawianie zapałek oraz wyszukiwanie na rysunku kwadratów i trójkątów. Trudnym elementem okazała się być również wykreślanka matematyczna.

Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych