21 października 2020

W tym roku w Polsce już po raz dwudziesty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W czasie katechez zastanawialiśmy się nad znaczeniem tych słów w życiu św. Jana Pawła II i naszym. W Ewangelii poszukaliśmy źródeł postawy zawierzenia św. Jana Pawła II Maryi. To pod krzyżem każdy człowiek został poddany Maryi pod opiekę. Mamy, zatem prawo przychodzić do niej z naszymi radościami i trudnościami. Maryja w swej macierzyńskiej miłości pragnie ochraniać każdego, kto ucieka się do niej z prośbą o pomoc. Nie inaczej było w życiu św. Jana Pawła II.

 

Uczniowie dowiedzieli się, że postawa zawierzenia Maryi zawarta w zawołaniu Totus Tuus polega na powierzeniu Matce Bożej codziennych spraw i naśladowaniu jej postaw. Uczniowie z tej okazji przygotowali również prace konkursowe, które zostały wystawione w szkole.

Trwa jeszcze rok jubileuszowy, dlatego nasze dzieci bardzo chętnie śpiewają hymn z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

 

Posłuchajmy:

https://tinyurl.com/y36ezz49

https://tinyurl.com/yym5cnbu

Dzień Papieski – Totus Tuus