07 listopada 2022
Dzień Zawodowy ZS im Wodziczki w Mosinie

W dniu 26.10.22 grupa uczniów klas ósmych uczestniczyła w Dniu Zawodowym w Zespole Szkół im. Wodziczki w Mosinie. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z popularnymi dziś zawodami, takimi jak technik logistyk czy technik hotelarstwa oraz ofertą kształcenia w różnych zawodach w branżowej szkole I stopnia oraz pokazanie uczniom naszej lokalnej szkoły ponadpodstawowej.