06 czerwca 2019
Gminny konkurs o Królowej Elżbiecie II i wiedzy o Wielkiej Brytanii

W dniu 31 maja br. odbył się w naszej szkole Gminny konkurs o Królowej Elżbiecie II z elementami wiedzy o Wielkiej Brytanii. W konkursie wzięły udział trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Daszewic, Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki z Rogalinka oraz nasza szkoła. Uczniowie zmierzyli się z 4 różnymi zadaniami. Na początku uczestnicy losowali pytania i odpowiadali na nie zdobywając w jednej rundzie maksymalnie 2 punkty, a w drugiej 1 punkt. Kolejnym zadaniem była gra w programie Quizlet, w której uczniowie musieli w jak najszybszym czasie połączyć w pary nazwy miejsc oraz nazwiska znanych osób z Wielkiej Brytanii. Kolejnym zadaniem był sprawdzian, w którym zawarte były pytania typu prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru oraz zdjęcia, na których należało rozpoznać znane osoby z Wielkiej Brytanii i je podpisać. Ostatnim zadaniem była gra w programie Kahoot. W przerwie uczniowie mogli zagrać w Dobble i Trimino oraz układać puzzle. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat Królowej Elżbiety II, jej rodziny oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto zasługują na pochwałę, ponieważ potrafili pracować w grupie i dobrze się bawić przez cały czas trwania konkursu.

Oto wyniki konkursu: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, na drugim miejscu byli uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, a na trzecim Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.