07 stycznia 2019

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny udział uczniów klas młodszych w Gminnym Przeglądzie Jasełek, a organizowanym przez Mosiński Ośrodek Kultury. W tym roku miał on miejsce po raz XVI. Specjalistką od tej specyficznej formy scenicznej, jaką są jasełka, jest p. E. Walczak. Już 14.  raz przygotowała  tym razem tradycyjne jasełka z klasą 0a. Występ poprzedziło wiele ćwiczeń aktorskich i dykcyjnych, prób ruchu scenicznego, śpiewu. Sam występ miał miejsce we wtorek 18 grudnia w sali reprezentacyjnej MOK-u. W tej grupie wiekowej konkurowało ze sobą kilka innych zespołów przedszkolnych i szkolnych. Mimo ogromnej tremy i dużej  sceny  mali aktorzy wystąpili, prezentując wysoki stopień opanowania sztuki scenicznej. O piękne stroje i rekwizyty zadbali rodzice, którzy tłumnie zjawili się na widowni. Wychowawczyni pomagała w przygotowaniach p. D. Szczepaniak. Oprawę muzyczną zawdzięczaliśmy p. B. Lenartowska-Nieckarz.

 

Decyzją jury klasa 0a zdobyła I miejsce w swej kategorii wiekowej! Przyznano też aż 6 wyróżnień: dla Zosi Łuczak, Ewy Dengusiak , Oli Prusimskiej i grupy pastuszków za grę aktorską; dla grupy aniołków za recytację oraz ruch sceniczny; dla całej grupy za śpiew i oprawę muzyczną.

 

W środę 19 grudnia podczas uroczystego koncertu zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięskim zespołom naszej gminy. Natomiast 21 grudnia występ na scenie szkolnej uświetnił Wigilie klas 0-III.

Gminny Przegląd Jasełek - grupa przedszkolna