21 maja 2019

W poniedziałek 13 maja 2019 r. w naszej stołówce szkolnej odbył się finał III edycji gminnego konkursu „Mosina Samorządem Stoi”, którego współorganizatorem jest Rada Miejska w Mosinie. Do rozgrywek przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn  ze szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP w Krosinku, SP w Daszewicach, SP w Pecnej, SP w Rogalinku i SP w Rogalinie. Uczniowie zostali wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, a 26 marca uczestniczyli w MOK-u w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania mosińskiego samorządu.

Rozgrywki finałowe składały się z dwóch zadań. Pierwszym był test wiedzy dotyczący samorządu przeprowadzony przy użyciu specjalnego systemu elektronicznego na piloty. Następnie uczniowie mieli za zadanie rozpoznać miejsca i postaci związane z naszą gminą, wyświetlane na dużym ekranie. Przed drugą częścią zawodnicy wraz z opiekunami mogli wzmocnić się kosztując pyszności przygotowanych przez naszą ekipę kuchenną. Po przerwie każda ze szkół przedstawiała swoją prezentację, która w tym roku dotyczyła zaplanowania przez młodzież inwestycji w gminie na kwotę 5 mln złotych. Jury w składzie p. M. Kaptur – przewodnicząca Rady Miejskiej, p. D. Michalak – zastępca przewodniczącej, p. W. Mania – przewodnicząca Komisji Finansów oraz p. E. A. Szymańska – dyrektor SP nr 1, było pod wrażeniem wszystkich prac. Wśród zaproponowanych inwestycji młodzi ludzie przedstawiali np. ścieżki rowerowe, skate parki czy amfiteatr wraz z dokładnym kosztorysem.

Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężyła reprezentacja SP nr 1 w składzie M. Daroszewska 8a, Marta Sikora 8a, Franciszek Niemczewski 8a pod opieką p. A. Walter. Drugie miejsce zajęła SP nr 2 w składzie Hubert Kubiak, Julia Kordy, Julia Baraniak pod opieką p. R. Burkiciak. Trzecie miejsce zajęła natomiast SP w Rogalinku w składzie Daria Gościniak, Aleksandra Sobańska, Wiktoria Nowak przygotowana przez p. K. Ficer. Ich prezentacja uznana została za najlepszą i decyzją jury to właśnie w Rogalinku spotkamy się za rok na kolejnej edycji konkursu.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne, które ufundowali mosińscy radni ze swoich diet. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dużej wiedzy na temat samorządu i kreatywności przy przygotowywaniu prezentacji.

 

III gminny konkurs „Mosina Samorządem Stoi”