01 listopada 2017
III Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe Neurodydaktyki

W dniach od 20 do 22 października 2017 r. dziewięć nauczycielek z naszej szkoły uczestniczyło w III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Neurodydaktyki, zorganizowanym przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas tej konferencji nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, naukowcy oraz lekarze mieli okazję wymienić  wiedzę, doświadczenia i poglądy na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki, a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad niesymetryczną naturą motywacji kar i nagród, neurologicznymi podstawami uzależnień internetowych jako efektu uczenia się, moralnością w szkole, rozrywką interaktywną jako sposobem kreowania kompetencji, komunikowaniem się placówki edukacyjnej z otoczeniem w sytuacji zmiany i konfliktu. Udział w tym sympozjum już po raz trzeci stanowi inspirację dla naszych nauczycieli do poszukiwania nowych metod dydaktycznych, wzbogacania swojego warsztatu pracy oraz rozszerzania horyzontów poznawczych