10 maja 2018
Każdy znaczek wspiera misje

Co roku ukazują się setki znaczków wydawanych przez państwo polskie. Po przeczytaniu listu koperta zwykle wędruje do kosza, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że naklejony na niej znaczek może pomóc misjonarzom! Zanim więc wyrzuci się kolorową pocztówkę lub kopertę, warto pomyśleć, iż maleńki znaczek, może wesprzeć najbiedniejsze regiony Afryki. Znaczki nie powinny być uszkodzone i odklejane samodzielnie, ale wycięte z półcentymetrowym marginesem.

 

http://www.seminarium.org.pl/referat/akcje_znaczki.html

 

Po raz kolejny zorganizowana akcja przyniosła wspaniały efekt. Do tej pory udało nam się zgromadzić 482 znaczki, które zostaną wysłane do księży Werbistów.

 

Janina Jankowska-Kalisz