15 lutego 2022

Nasi czwartoklasiści trenowali ostatnio umiejętności korzystania z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. W ramach różnorodnych wyzwań uczniowie klasy IVb i IVc wspólnie przygotowali sześć kart pracy. Czwartacy sprawnie odszukali przydzielony fragment z Ewangelii wg świętego Łukasza. Z wielkim zapałem zabrali się, aby przedstawić na rysunku sylwetkę Jezusa i wydarzenia zaczerpnięte z Ewangelii. Korzystając również z biblijni.pl i brewiarz.pl rozpoznali znajomych i przyjaciół Mistrza. Po zimowych feriach wysłali wiadomość do całej naszej szkolnej społeczności. Wieści rozeszły się w szybkim tempie, dodatkowo można je oglądać na naszej szkolnej ściennej gazetce.

Karta pracy – profil na FB