22 sierpnia 2022
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Rodzicom, których dzieci korzystają z opieki świetlicy szkolnej, przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w pierwszych dniach września. Jest to dla szczególnie ważne ze względu na pilne kwestie organizacyjne. Formularz dostępny jest TU oraz w zakładce ŚWIETLICA. Wypełniony dokument można wrzucić do urny stojącej przed głównym wejściem do szkoły, dostarczyć do kierownika świetlicy lub zostawić w sekretariacie szkoły.