28 sierpnia 2023
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie mogą spędzać czas przed i po zakończeniu lekcji, korzystając z różnych aktywności i pomocy w zorganizowanych zajęciach. Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa, którą należy wypełnić i dostarczyć do kierownika świetlicy, sekretariatu lub wrzucić do urny stojącej przed głównym wejściem do szkoły.

 

Karta zgłoszeniowa do świetlicy - link