12 stycznia 2023

11 stycznia 2023 r w ramach wolontariatu wybraliśmy się do Domu Seniora w Puszczykowie z koncertem bożonarodzeniowym. Dzieci zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy oraz piosenki o tematyce zimowo-świątecznej. Wykonaliśmy dwa koncerty dla dwóch grup pensjonariuszy. Obydwa zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez seniorów, jak i personel ośrodka. Naszym śpiewem sprawiliśmy wszystkim obecnym dużą radość, ale również i dla naszych uczniów było to niezwykle cenne i wzruszające doświadczenie. Zostaliśmy poproszeni o dalszą współpracę, więc nie było to nasze ostatnie koncertowanie. Już planujemy kolejną wizytę w maju tego roku.

Koncert kolęd w Rezydencji Seniora 

03 czerwca 2023
Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców i pracowników
30 maja 2023
Rok 2023 upływa pod patronatem wielkich Polaków - poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej, wielkiego