26 września 2023

 

Dnia 22 września odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekt Szkoła Aktywna z Klimatem i Zdrową Atmosferą. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny atmosferą.

 

W naszej szkole przez dwa lata był realizowany ww. projekt, w ramach którego odbyły się 2 konferencje dla nauczycieli, 4 konkursy, obejmujące wszystkich uczniów naszej szkole. Odbyła się też debata antysmogowa z władzami naszego miasta oraz trzy wizyty mające charakter audytów: wykorzystanie wody opadowej w szkole, wody wodociągowej w sanitariatach oraz audyt energetyczny. Dodatkowo rodzice i uczniowie zostali przeszkoleni przez różnych ekspertów z zakresu zmian klimatu.

 

Podczas opisywanej tu konferencji odbył się panel pod tytułem „Ochrona klimatu i powietrza -świadomość społeczna, zagrożenia i perspektywa zmian na lepsze”. Brali w nim udział następujący eksperci: prof. Bogdan Chojnicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Meteorologii), dr Kamil Jawgiel (specjalista ds. wód opadowych), Kinga Świtalska (doradca energetyczny – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

 

Drugi panel dotyczył źródeł finansowania działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz wsparcia funkcjonowania szkół i organizacji pozarządowych.

Na koniec grupa uczniów przygotowała i omówiła prezentację pod tytułem „OZE są lepszą alternatywą dla paliw kopalnych niż atom”. Przedstawiono również dobre praktyki zastosowane w projekcie w różnych szkołach.

 

Konferencja podsumowująca projekt -
Aktywna Szkoła z Klimatem i Zdrową Atmosferą