14 czerwca 2019
Konkursu Języka Angielskiego
dla klas 1-3 SP

Pytania konkursowe obejmowały zakresy przewidziane programem nauczania na poszczególnych poziomach klas oraz kilka podstawowych pytań z zakresu obszaru kulturowego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (państwa wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa, flagi obu państw, znane postacie). Uczniowie otrzymali arkusze dla poszczególnych klas i udzielali pisemnych odpowiedzi, w maksymalnym czasie 45 minut. Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy trzeciej udzielając poprawnych odpowiedzi w 94% zadań- najniższy wynik należał do uczennicy klasy drugiej, która udzieliła ich 27% .

Lista laureatów:                    

klasy 1

  I MIEJSCE - Jagoda Szafran                      

 II MIEJSCE - Paweł Łuczka           

III MIEJSCE - Jakub Labrzycki                   

III MIEJSCE - Natalia Hampel                    

                       

klasy 2

  I MIEJSCE - Mikołaj Lancmański 

 II MIEJSCE - Olgierd Dudziak                   

III MIEJSCE - Maja Guzikowska    

                       

klasy 3

  I MIEJSCE - Jan Fornah                            

 II MIEJSCE - Martyna Kula           

III MIEJSCE - Jakub Szczepaniak