24 maja 2018
Książka dotykowa w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna zgłosiła się do konkursu o zasięgu ogólnopolskim "Książka dotykowa dla każdego". Zadanie polegało na stworzeniu z różnorodnych materiałów kilkustronicowej książki. Czworo uczniów z klasy IIIc uczestniczyło w zajęciach artystycznych w bibliotece i pod opieką pań bibliotekarek wykonało prawdziwą książkę, którą można czytać przez dotyk pt. "Lata osa koło nosa".

   

Dzieło naszych uczniów zostanie włączone do prawdziwego księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku i będą ją mogły czytać przez dotyk dzieci niewidome i niedowidzące.

 

Praca nad książką dostarczyła nam dużo radości i mamy ogromną satysfakcję, że mogliśmy zrobić wspólnie coś dobrego dla innych dzieci.