03 czerwca 2019
Maj miesiącem profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbywała się akcja pod hasłem: „Maj miesiącem profilaktyki”.  Podczas tego miesiąca na terenie szkoły braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach  związanych z szeroko rozumianą profilaktyką. Gazetki szkolne oraz gabloty zapełniły się plakatami i ulotkami związanymi z tym tematem. Informacje dotyczyły zarówno problemów związanych z uzależnieniami od nikotyny i alkoholu, narkotyków, dopalaczy, ale także bezpiecznego korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Ogłoszony został konkurs plastyczny: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ciekawy sposób i z uwzględnieniem  wielu elementów przedstawił zagadnienie uczeń klasy 5c Filip Podstawa. Serdecznie gratulujemy. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w przedstawieniach Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Tematyka przedstawień dostosowana była do wieku uczestników i obejmowała swoim zakresem wiele ważnych problemów społecznych. Klasy 1-6 brały udział w lekcji „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”  w ramach kampanii społecznej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W klasach 0 i 1 odbyły się zajęcia z wychowawcami nt. ważnych życiowych wartości oraz sposób ich pielęgnacji. Klasy starsze natomiast wzięły udział w dwóch badaniach ankietowych: „Co jest w życiu dla mnie ważne” oraz  „Moje bezpieczeństwo”. W ramach akcji gościliśmy także w naszej szkole panią komisarz Małgorzatę Biskup, która uwrażliwiła najstarszych uczniów na różnego typu zagrożenia i profilaktykę gwarantującą bezpieczeństwo. Prowadzone różnego rodzaju zadania podczas tego miesiąca miały na celu zwrócenie większej uwagi na zagrożenia otaczającego nas świata, uwrażliwienie na problemy innych oraz nabycie umiejętności pomocnych w sytuacji zagrożenia.