01 marca 2019
21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning pt. "Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów". W ramach tej współpracy poznaliśmy słowa oraz nazwy zawodów, które wychodzą (lub już wyszły) z użycia. Okazało się również, że znaczenie niektórych uległo zmianie. Zdziwieniu nie było końca! Do zadań wykonywanych przez uczniów należało odnalezienie słów w wykreślance, uzupełnienie krzyżówki lub ułożenie z liter nazw zawodów. Dzieci z klas 4a i 4c dodatkowo przygotowały piękne chmury wyrazowe z poznanych wyrazów (można je obejrzeć na gazetce w korytarzu!). Uczniowie klas siódmych zastanawiali się dodatkowo jaki jest cel dbałości o poprawność językową i dykcję poprzez osobiste zmagania z łamańcami językowymi i słuchanie pięknej recytacji Artura Barcisia.
Pamiętajmy, że język polski jest naszą dumą narodową - powinniśmy o niego dbać i szanować to, że możemy bez żadnych przeszkód go używać.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego