12 stycznia 2021

W tym roku szkolnym po raz pierwszy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji nauczycielki współorganizujące kształcenie specjalne, przydzielone do niektórych klas 0-5, przygotowały ciekawe lekcje wychowawcze, które przeprowadziły w wybranych klasach w dniach 1-7.12.2020 roku.  Do wychowawców pozostałych klas zostały przesłane prezentacje multimedialne poruszające tę niezwykle ważną problematykę (m.in. czym jest niepełnosprawność, jak traktować i wspierać osoby niepełnosprawne). Dodatkowo dla uczniów zostały przygotowane także interaktywne zadania, które mogli wykonać na zajęciach wychowawczych lub w wolnym czasie. Z kolei wolontariusze z klas 8 oraz dzieci z grup zerówkowych przygotowały w ramach Tygodnia Życzliwości przepiękne kartki z pozdrowieniami i życzeniami dla osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach oraz dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. W ramach podziękowań my także otrzymaliśmy pocztę życzliwości od tychże uczniów oraz pensjonariuszy. Przygotowaliśmy także niezwykle ciekawą ofertę dla chętnych uczniów z klas 4-8) – 7 grudnia 2020 (w poniedziałek) w godzinach 16.00 - 16.40, odbył się WARSZTAT online Z PODSTAW NAUKI JĘZYKA MIGOWEGO. Zajęcia poprowadziła Pani Kinga Kubiszewska - nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne w naszej szkole, przy udziale pedagoga szkolnego Anny Ciążkowskiej.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych