13 czerwca 2022

W czwartek 9.06.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”, skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Tym razem w konkursie wzięło  udział  6 uczniów reprezentujących 3 szkoły z naszej gminy. Prawdziwymi mistrzami ortografii okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie -  Hanna Palutka i Mikołaj Zawadzki,  II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku – Nina Ciemniejewska i Michał Nowak, trzecie miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie – Milena Kozal i Krzysztof Kazimierski. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  upominki. Wszystkim gratulujemy!

Międzyszkolny Konkurs
„Mistrz Ortografii”