13 czerwca 2019
Międzyszkolny konkurs 
„Mistrz ortografii”

W piątek 7.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” skierowany do uczniów klas trzecich szkół  podstawowych. W tym roku szkolnym konkurs odbył się po raz dziesiąty. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,  dbałość o czystość i piękno języka polskiego. Uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć zagadki ortograficzne, uzupełnić  przysłowia i  brakujące litery w wyrazach oraz  napisać poprawnie dyktando. Tym razem w konkursie wzięło  udział tylko 6 uczniów, reprezentujących 3 szkoły z gminy. Najlepszymi „Mistrzami ortografii” okazali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie -  Martyna Kula i Liliana Dengusiak,  II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku –Antonina Nadolna i Piotr Bródka, trzecie miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie – Antonina Karalus i Martyna Kilian. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,  nagrody  oraz  upominki. Wszystkim gratulujemy!