16 czerwca 2021

W piątek 11.06.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” skierowany do uczniów klas trzecich szkół  podstawowych. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie poprawnego pisania. Tym razem w konkursie wzięło  udział 6 uczniów, reprezentujących 3 szkoły z gminy. Mistrzami okazali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie -  Hanna Kowalińska i Zuzanna Maciejewska,  II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – Jagoda Szafran i Jakub Labrzycki, trzecie miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Rogalinku – Kinga Anioła i Aleksander Garbarek. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz  upominki. Gratulujemy!

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii”