16 czerwca 2021

W piątek 11.06.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” skierowany do uczniów klas trzecich szkół  podstawowych. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie poprawnego pisania. Tym razem w konkursie wzięło  udział 6 uczniów, reprezentujących 3 szkoły z gminy. Mistrzami okazali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie -  Hanna Kowalińska i Zuzanna Maciejewska,  II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – Jagoda Szafran i Jakub Labrzycki, trzecie miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Rogalinku – Kinga Anioła i Aleksander Garbarek. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz  upominki. Gratulujemy!

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii”

03 czerwca 2023
Wszystkich miłośników dobrej zabawy zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców i pracowników
30 maja 2023
Rok 2023 upływa pod patronatem wielkich Polaków - poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej, wielkiego