12 czerwca 2023

W środę 7.06.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” skierowany do uczniów klas trzecich szkół  podstawowych. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. W tym roku w konkursie wzięło  udział  12 uczniów, reprezentujących 6 szkół z gminy. Najlepszymi „Mistrzami ortografii” okazali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w Krośnie – Jakub Mierzyński i Igor Gendera, II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie - Aleksandra Leśniowska i Aleksandra Kubiak, a trzecie miejsce zajęli uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Pecnej - Aleksandra Ostrowicz i Kamil Łabendzki. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  upominki. Tak naprawdę wszyscy uczestnicy konkursu są mistrzami ortografii, gdyż jako najlepsi reprezentowali swoje szkoły. Wszystkim gratulujemy!

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii”