18 czerwca 2018
Mistrz ortografii

W piątek 8.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” skierowany do uczniów klas trzecich szkół  podstawowych. Celem konkursu było motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz  dbałość o czystość i piękno języka polskiego. Uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć zagadki ortograficzne, uzupełnić  przysłowia i  brakujące litery w wyrazach oraz  napisać poprawnie dyktando. W konkursie wzięło udział 12 uczniów reprezentujących 6 szkół z gminy. Najlepszymi „Mistrzami ortografii” okazali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie -  Lena Kowalska i Mikołaj Kowalski,  II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogalinku – Marika Łuczak i Szymon Ratajski, trzecie miejsce zajęli uczniowie z  Zespołu Szkół w Krośnie – Emilia Bełdycka i Zuzanna Neumiller. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,  nagrody  oraz  upominki. Wszystkim gratulujemy!

 

Małgorzata Czarnecka-Dudek