11 czerwca 2018
Odnawialne źródła energii

 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był całoroczny projekt edukacyjny „Odnawialne źródła energii”. W trakcie realizacji projektu grupa uczniów klasy VIIa wykonywała następujące zadania:

  1. listopad-grudzień na korytarzach naszej szkoły zorganizowana została wystawa plakatów na których zobaczyć można było różne formy odnawialnych źródeł energii, korzyści płynące z użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz informacje o procentowym zaangażowaniu  Państw naszej Planety w produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych form energii. 
  2. grudzień - pozyskanie informacji o odnawialnych źródłach energii przy okazji wycieczki szkolnej na wydział elektryczny Politechniki Poznańskiej.
  3. marzec - przygotowanie wystawy miniatur poświęconej sposobom pozyskiwania energii elektrycznej np. z wiejącego wiatru, płynącej wody, energii geotermalnej, energii promieniowania słonecznego.
  4. maj - podzielenie się z uczniami klas VII, II i III gimnazjum zdobytą wiedzą dotyczącą odnawialnych źródeł energii dzięki prezentacjom przygotowanym przez uczniów.

Celem projektu było przybliżenie uczniom mniej popularnych form pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, pokazanie sposobów przetwarzania odnawialnych form energii w energię elektryczną i cieplną, skutków pozytywnych i negatywnych płynących z odnawialnych źródeł energii oraz zwrócenie uwagi na fakt, że energia zawarta w surowcach kopalnianych kurczy w coraz większym tempie.

 

Marek Piórkowski