02 czerwca 2021

1 czerwca 2021 roku o godzinie 8.00 na boisku sportowym  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbyła się Olimpiada sportowa „Żyj zdrowo na Sportowo” dla klas 0-III. Wszyscy uczniowie brali udział w niezwykle ciekawych sportowych wyzwaniach, a na koniec każda klasa otrzymała piękny puchar oraz dyplom.

 

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

grupy zerowe

0 A - I miejsce

0 B - II miejsce

O C- III miejsce

Klasy pierwsze

I A - I miejsce

I B - II miejsce

I C - III miejsce

Klasy drugie

II A -I miejsce

II C - II miejsce

II B – III miejsce

Klasy trzecie

III A – I miejsce

III B – II miejsce

III C – III miejsce

Spotykamy się za rok!

Olimpiada „Żyj zdrowo na sportowo”