21 maja 2020
Otwieramy szkoły na konsultacje i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Od 25 maja 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN zapraszamy uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie klas ósmych mogą brać udział w nowej formie wsparcia, czyli konsultacjach indywidualnych lub pracy w małych grupach.  

 

Poniżej publikujemy regulamin wraz z załącznikami, które należy wypełnić i odesłać na adres sekretariat@sp1mosina.edu.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły. Obowiązuje on uczniów klas I-III.

 

Rodziców ósmoklasistów prosimy natomiast o wysłanie wiadomości na Librusie do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych potwierdzających wolę uczestnictwa i cel spotkania (np. przygotowanie do egzaminu, poprawa oceny itp.).

 

W razie potrzeby możemy zorganizować dowozy.

 

 

Link do regulaminu i załączników:

https://drive.google.com/file/d/16-79eOybg_xf-DGpLQo-R-2KFOgjTEz3/view?usp=sharing