21 października 2021

13 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1odbył się Finał Szkolnego Show „Jestem Gotów”. Do ścisłego finału zakwalifikowali się Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Finaliści walczyli o nagrodę główną, którą było Pasowanie na Uczniów Mosińskiej Jedynki. Zmagania dzieci oceniało jury w składzie: pani dyrektor Ewa Agnieszka Szymańska, pani wicedyrektor Justyna Nojszewska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – pani Katarzyna Szłapka. Wszystkie klasy pierwsze doskonale poradziły sobie z zadaniami,  spisały się doskonale i zostały nagrodzone gromkimi brawami przez rodziców, którzy bacznie kibicowali swoim pociechom. Dzieci udowodniły, że zasługują na miano uczniów Mosińskiej Jedynki. Po części zadaniowej złożyły ślubowanie, a pani dyrektor specjalnym ołówkiem przystąpiła do pasowania. Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy IIIa pod kierunkiem pani Ewy Walczak.

Pasowanie Pierwszoklasistów