24 marca 2023

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego jej pierwszy dzień jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkich. 21marca uczniowie klas 0-3 zgodnie z tradycją pożegnali zimę i powitali wiosnę. Tego dnia  każda z klas w swoich salach przygotowywała marzanny lub obrazy wiosny. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami napisali list do pani wiosny i udali się na boisko szkolne, gdzie czekała na nich gra terenowa - podchody. Po wykonaniu zadań na świeżym powietrzu dzieci głośno odczytały swoje listy, a dodatkowo każda z klas miała przygotowaną wiosenną piosenkę. Po wyczerpujących zadaniach dzieci powróciły do swoich sal , by przygotować zdrowe  śniadanka. Cudownie, że w końcu zawitała do nas nowa pora roku.

Pierwszy Dzień Wiosny