21 września 2022

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Edukacja globalna dostarcza wiedzy o cechach wspólnych, jak i różnych stylach życia, kulturach, religiach i pokoleniach. Ludzie we wszystkich częściach świata mają emocje, radości i zmartwienia. Zrozumienie podobieństw i różnic sprawia, że łatwiej jest szanować różnorodność. W naszym ujęciu uczenie szacunku dla różnorodności to nieustanne wskazywanie, że każdy człowiek jest inny i odkrywanie, jakim jest to dla nas bogactwem, zasobem z którego możemy wspólnie czerpać. Pokazywanie, że każdy i każda z nas różni się od innych i to stanowi o naszej wyjątkowości; a jednocześnie jesteśmy równi i równe w swoich prawach. To niezwykle ważny przekaz, który możemy kierować do dzieci: wzmacniać na co dzień poczucie odrębności i podmiotowości każdego chłopca i każdej dziewczynki, wartości wynikającej z samego faktu istnienia, tego, że każdy człowiek obdarzony jest godnością niezbywalną osobową.

Akcje prowadzone w ramach tego projektu będą sprzyjać rozwojowi tolerancji, otwartości oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie, działając na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stają się uczestnikami niestandardowej lekcji empatii i wyrozumiałości. Ich postawy natomiast pomagają w przełamywaniu społecznych barier. Podczas podejmowanych działań projektowych mamy na celu :

- uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Początek przygody z projektem „Każdy inny - wszyscy równi”