04 lipca 2022
Podręczniki do religii w roku szkolnym 
2022 / 2022

Uczniowie z klas I-VIII otrzymują podręczniki z biblioteki szkolnej, wyjątek jednak stanowią podręczniki do lekcji religii, które należy zakupić we własnym zakresie. Poniżej znajduje się lista tytułów do poszczególnych klas.

 

Klasa „0” - „Kocham Pana Jezusa” (dwie części),

red. ks. dr Paweł Płaczek

 

Klasa I - „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części),

red. ks. dr Paweł Płaczek

 

Klasa II - „Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części),

red. ks. dr Paweł Płaczek

 

Klasa III - „Pan Jezus nas karmi” (dwie części),

red. ks. dr Paweł Płaczek

 

Klasa IV - "Jestem chrześcijaninem" (podręcznik),

red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

 

Klasa V - „Bóg szuka człowieka” (dwie części),

red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 

Klasa VI - „Jezus nas zbawia” (dwie części),

red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 

Klasa VII - „Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części),

red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

 

Klasa VIII - "Aby nie ustać w drodze" (podręcznik),

ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak