12 marca 2021
Pogadanka z Policją i kuratorem sądowym

Pod koniec lutego  odbyło się spotkanie Policji i kuratora sądowego z uczniami klasy 7d za pośrednictwem platformy Zoom. Pani Izabela Labrzycka i pan Marcin Iwanowski przedstawili konsekwencje cyberprzemocy dla osób nieletnich. W związku z nauką zdalną znacznie zwiększył się problem przemocy przy użyciu mediów i Internetu. Omówiona została sytuacja ofiary i agresora. Przedstawiono możliwości pomocy osobie pokrzywdzonej, gdzie zwrócić się o wsparcie, komu należy powiedzieć o zaistniałej sytuacji. Szczegółowo przedstawione zostały konsekwencje sprawcy oraz tzw. świadków przemocy i czy osób uczestniczących. Uczniowie mogli zadawać pytania przedstawicielom Policji i Sądu.