28 listopada 2022
Pogadanka z policjantem i kuratorem sądowym

23.11.2022 r w ramach projektu: „Razem Przeciwko Przemocy” odbyło się spotkanie policji i kuratora sądowego z uczniami klas piątych. Pani Izabela Labrzycka i pan Marcin Iwanowski przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat przemocy. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega przemoc, jakie są jej rodzaje i gdzie szukać pomocy. Przedstawili również  konsekwencje cyberprzemocy dla osób nieletnich. Omówiona została zarówno sytuacja ofiary, jak i agresora. Przedstawiono możliwości pomocy osobie pokrzywdzonej, gdzie zwrócić się o wsparcie, komu należy powiedzieć o zaistniałej sytuacji.  Uczniowie mogli zadawać pytania przedstawicielom policji i sądu. Uczniowie byli usatysfakcjonowani spotkaniem.