18 czerwca 2021

Projekt czytelniczy trwał od lutego do maja 2021 r. i brały w nim udział dzieci z klas drugich. Miał on na celu promocję literatury i czytelnictwa wśród uczniów, a także zachęcenie dzieci do sięgania po literaturę piękną, rozwijanie wyobraźni, dostarczanie pozytywnych przeżyć oraz rozwijanie umiejętności wyrażania własnych przeżyć przez sztukę.

Uczniowie poznawali sylwetki sławnych Polaków, czytając książki z serii "Czytam sobie" (Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Ignacy Paderewski, Irena Sendlerowa, Marii Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski i Zofia Stryjeńska). Następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, tworzyli ich portrety.

Poziom prac był bardzo wysoki, dlatego przyznano I, II i III miejsce oraz 12 wyróżnień. Wystawa nagrodzonych prac odbyła się w czerwcu w bibliotece, a ich autorzy otrzymali książki i własnoręcznie ozdobione zakładki do książki.

 

Oto lista zwycięzców:

 

I miejsce – Miłosz Świątczak z kl.II b

II miejsce – Patrycja Burdzińska z kl.II c

III miejsce - Ewa Dengusiak i Olga Nowak z kl.II a

Poznajemy sławnych Polaków – projekt czytelniczy