18 lutego 2022

Projekt eTwinning „Colours of emotions” powstał w ramach realizacji programu Erasmus+K1 „Przez dwujęzyczność do przyszłości”. Projekt adresowany był do uczniów w wieku 9-11 lat. Podczas zajęć dzieci uczyły się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi. W międzynarodowych zajęciach udział wzięły szkoły z Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Grecji i nasza z Polski. Scenariusze zajęć napisali poszczególni nauczyciele z podanych szkół. Następnie w każdym kraju następowała realizacja podanego scenariusza. Realizacja projektu trwała od października 2021 do lutego 2022 r. We wszystkich państwach dzieci wykonywały te same zadania, choć efekty ich pracy bywały zaskakująco różnorodne. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z realizacji zajęć. Projekt cieszył się dużą popularnością i bardzo się wszystkim podobał.

Projekt eTwinning - COLOURS OF EMOTIONS