18 marca 2024
Promujemy dwujęzyczność w województwie wielkopolskim

13 marca 2024 r. dyrektor szkoły – pani Ewa A. Szymańska oraz koordynator edukacji dwujęzycznej w naszej szkole – pani Justyna Nojszewska wystąpiły w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na wojewódzkiej konferencji dla dyrektorów szkół z prelekcją „Blaski i cienie drogi do dwujęzyczności”. Była ona elementem spotkania zatytułowanego „Dwujęzyczność przepisem na sukces. Prawne i praktyczne aspekty wprowadzania edukacji dwujęzycznej”, a wśród zaproszonych prelegentów była m.in. prof. Magdalena Wrembel z Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, wicedyrektor szkoły w Krzesinach – pan Marcin Morawski oraz pan Mateusz Kaliński – główny koordynator ds. komunikacji w programie Powszechnej Edukacji dwujęzycznej Bilingual Future. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu dyrektorów, którzy są na różnych etapach wdrażania edukacji dwujęzycznej w swoich placówkach, dlatego cieszymy się, że doświadczenia naszej szkoły mogły posłużyć jako przykłady dobrych praktyk, zarówno w kwestiach formalnych, jak i bardzo praktycznych, np. w postaci autorskich programów językowych czy metod i form pracy na zajęciach dwujęzycznych.