06 grudnia 2021

3 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbyło się ważne i niezwykle ciekawe spotkanie szkół podstawowych (nie tylko) dwujęzycznych. Było ono związane z realizacją projektu Erasmus+ „Przez dwujęzyczność do przyszłości”. Udało nam się zgromadzić przedstawicieli 7 szkół prowadzących ten typ nauczania – SP w Daszewicach, SP nr 3 w Luboniu, SSP nr 3 w Poznaniu (Dębinka), ZSO nr 2 w Poznaniu (Krzesiny), SP nr 54 w Poznaniu, SP nr 74 w Poznaniu, a listę zamykali nauczyciele z SP nr 1 w Mosinie. Na konferencji pojawił się także pan Tomasz Łukowiak – zastępca Burmistrza Gminy Mosina, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – pani Ksenia Herbst-Buchwald oraz doradca metodyczny w zakresie nauczania języka angielskiego.

 

Wśród zaproszonych gości znalazła się pani Jagoda Ratajczak – autorka książki „Języczni. Co język robi naszej głowie?”, która opowiadała o kwestiach poruszanych w swojej niezwykle ciekawej publikacji, m.in. o tym, jak ważne jest kształcenie znajomości języków obcych oraz jaki ma to wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny młodych ludzi. Kolejnym prelegentem był profesor Paweł Łupkowki – kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Przedstawił on szereg badań naukowych potwierdzających wartość i znaczenie edukacji dwujęzycznej już na etapie szkoły podstawowej. Okazało się, że wbrew obawom ze strony rodziców, nauczanie historii czy geografii z elementami języka angielskiego znacząco zwiększa efektywność przyswajania wiedzy z tych przedmiotów, rozwija ciekawość świata, daje zarówno poczucie sukcesu, jak i dodatkowej motywacji do nauki, a przede wszystkim okazuje się niezastąpionym narzędziem do komunikacji w szerokim zakresie tematów i zainteresowań.

 

Druga część spotkania została poświęcona wymianie dobrych praktyk stosowanych przez szkoły dwujęzyczne z naszej gminy i okolic. Okazało się, że placówki oferujące tego typu nauczanie (w tym oczywiście także SP1 Mosina) oferują całą gamę nowatorskich i niezwykle ciekawych rozwiązań, począwszy od różnorodnych projektów typu Erasmus+ lub eTwinning, poprzez wyjazdy zagraniczne, korespondowanie z uczniami z innych krajów, międzynarodowe spotkania młodzieży, aż po autorskie scenariusze lekcji typu biologia czy historia, podczas których uczniowie doskonalą i rozwijają swoją znajomość języka angielskiego. Dzięki przemyślanej strategii  nauczania absolwenci klas dwujęzycznych świetnie zdają egzamin ósmoklasisty i są doskonale przygotowani do edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

 

Okazało się jednak, że szkoły dwujęzyczne mają również te same bolączki. Chodzi głównie o liczbę godzin do dyspozycji oraz brak dostępu do materiałów edukacyjnych, które większość nauczycieli tworzy samodzielnie. Z pomocą przyszła pani Ksenia Herbst-Buchwald, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, która zaproponowała stworzenie specjalnej sieci współpracy dla szkół dwujęzycznych oraz platformy cyfrowej, na której moglibyśmy gromadzić i udostępniać innym nasze scenariusze lekcji i karty pracy.

 

Całe spotkanie było bardzo ciekawe i konstruktywne, dlatego niemal od razu umówiliśmy się na jego drugą część, która w założeniu ma być poświęcona już nieco bardziej szczegółowej tematyce.

Przez dwujęzyczność do przyszłości - spotkanie szkół dwujęzycznych