30 listopada 2017
Razem przeciwko przemocy

20 listopada w ramach realizacji projektu „Razem przeciwko przemocy” Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyła się pogadanka w klasie Vb.

 

Przedstawiciel Sądu, czyli kurator zawodowy, Policji (dzielnicowy oraz policjantka ds. nieletnich) oraz pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozmawiali z uczniami na temat przemocy, dokuczania sobie, wyzywania oraz cyberprzemocy. Opowiadali o skutkach zarówno dla ofiar przemocy, jak i świadków oraz agresorów. Uświadomili dzieci, jak należy reagować, gdy widzą, że komuś dzieje się krzywda, co i kiedy można zrobić, a także do kogo zwrócić się o pomoc.

 

20 listopada był nieprzypadkową data, ponieważ tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a 19 listopada to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

 

Pogadanka znakomicie wpisała się również w obchodzony w szkole Tydzień Tolerancji i Życzliwości.

 

Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki – breloki oraz ulotki.

 

Agnieszka Król-Maćkowiak