27 listopada 2018

W dniu 19 listopada 2018 r. w ramach realizacji projektu „Razem przeciwko przemocy” w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyła się pogadanka w klasie Vb. Przedstawiciele Sądu – kurator zawodowy, Policji – policjantka ds. nieletnich oraz pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie rozmawiali z uczniami na temat przemocy, dokuczania sobie, wyzywania, cyberprzemocy, przeszkadzania na lekcjach. Opowiadali o skutkach zarówno dla ofiar przemocy, jak i świadków oraz agresorów. Uświadomili dzieciom, jak należy reagować, gdy widzą, że komuś dzieje się krzywda, co i kiedy można zrobić, do kogo zwrócić się o pomoc.

 

Data pogadanki jest nieprzypadkowa, ponieważ 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a 19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

 

Pogadanka znakomicie wpisała się w obchodzony w szkole w dniach 19-23 listopada 2018 r. Tydzień Tolerancji i Życzliwości. Na gazetkach szkolnych i w gablotach pojawiły się plakaty i informacje dotyczące tematyki przemocy i praw dziecka. Dzieci otrzymały drobne upominki – smycze i ulotki. Zaopatrzone w wiedzę na temat reagowania w przypadku przemocy, wychodziły z zajęć zadowolone.

 

Agnieszka Król-Maćkowiak

Razem przeciwko przemocy